Ben jij voorbereid op een cyberaanval?

Oktober is Cybersecurity-awareness maand. Wereldwijd staat de bescherming tegen cyberrisico’s onder toenemende druk. Cybercriminaliteit, zoals ransomware, phishingmails, identiteitsfraude en computerhacks zijn helaas aan de orde van de dag. Elke sector en elk bedrijf, van groot tot klein, loopt risico en geen enkele organisatie is immuun voor interne en externe bedreigingen. Hoe pakt u dit nu aan? Wij helpen u alvast op weg met de volgende tips.

Voorkomen beter dan verhelpen

Bedrijven worden steeds vaker slachtoffer van cybercriminaliteit en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor de klanten en leveranciers van het bedrijf. Gelukkig kunt u wel maatregelen nemen om de kans op en de gevolgen van cyberrisico’s te beperken.

Stap 1: Inventariseer welke risico’s uw bedrijf bereid is te lopen

Risicobereidheid geeft aan in welke mate u het acceptabel vindt om een bepaald risico te lopen en welke gevolgen dan aanvaardbaar zijn. Door te analyseren wat de risicobereidheid is van uw organisatie, kan worden bepaald hoe u de risico’s dient te beheersen en de beveiliging adequaat kunt inrichten. Wat zijn de gevolgen van bijvoorbeeld dataverlies of een dag geen toegang tot uw IT-systeem?

Stap 2: Neem technische maatregelen

  • Zorg ervoor dat de (beveiligings)software op al uw apparaten up-to-date is;
  • Maak regelmatig back-ups die op een veilige plek worden bewaard;
  • Test periodiek het terugzetten van de back-up;
  • Monitor de beveiliging van kritische onderdelen van de IT-omgeving.

Stap 3: Maak medewerkers bewust van de risico’s

Wist u dat het grootste deel van de datalekken wordt veroorzaakt door de eigen medewerkers? Eén kleine, menselijke fout kan enorme gevolgen hebben voor een onderneming. Met deze reële dreigingen is het absoluut vereist om u onderneming te beschermen tegen cybercriminelen, door het creëren van bewustwording van medewerkers rondom online veiligheid, het vergroten van kennis over online veiligheid en het stimuleren van cyberveilig gedrag. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van een pentest, waarbij ethical hackers op realistische wijze uw systemen onderzoeken en de applicaties, netwerken en systemen worden gecontroleerd op kwetsbaarheden.

Stap 4: Overweeg een cyberverzekering

Naast preventieve maatregelen zoals technische beveiliging en bewustwording onder medewerkers willen we ook wijzen op de mogelijkheid om een cyberverzekering af te sluiten. Met een cyberverzekering kunt u uw bedrijf tegen de gevolgen van een hack, systeeminbraak, menselijke fouten, programmeerfouten, stroomuitval op eigen locatie, verlies van data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen verzekeren. Een cyberverzekering biedt organisaties een pakket aan maatregelen waarmee de organisatie beschermd kan worden tegen alle vormen van cybercriminaliteit.

Vragen? Of meer info en advies, wij helpen u graag!